In een motie van de VVD en de PvdA werd het college van B en W opgeroepen om een actieve rol te spelen in het overleg tussen betrokken partijen, op korte termijn met creatieve oplossingen te komen en vergunningsprocedures te versnellen. Alleen mede-oppositiepartij CDA steunde de motie.

Justus Cramer, toekomstig inwoner van Weespersluis, initiatiefnemer van een petitie voor meer kinderopvang en mede-oprichter van actiegroep De Kleine Weespers, was weer naar het gemeentehuis gekomen om de raad toe te spreken over het nijpende probleem. Hij wil onder andere dat de gemeente meer werk maakt van tijdelijke locaties voor kinderopvang. Al lijkt er in de afgelopen week m...