Ouders die hun kleine aanmelden voor de kinderopvang moeten een lange adem hebben. Een, zelfs twee jaar wachten op een plek is op het moment geen uitzondering. Nu is het beeld wel wat vertekend: veel ouders melden hun kroost voor de zekerheid niet bij één, maar meer of zelfs alle organisaties in Weesp aan. Een snelle oplossing is niet zo een-twee-drie in zicht, maar er wordt wel hard aan gewerkt, ook door de kinderopvang zelf.

Alle kinderopvangorganisaties wijzen naar de opleving van de economie als oorzaak voor het tekort. Immers, als er weer meer ouders, en vooral moeders, aan het werk gaan stijgt de vraag naar kinderopvang. Het tekort aan kinderopvangplekken is dan ook een landelijk probleem, waar in Weesp nog eens bij komt dat er een grote nieuwe wijk wordt gebouwd waar veel gezinnen met jonge kinderen komen wonen.  

Wel ruimte, niet genoeg medewerkers

Bij Kidswereld, met drie locaties in Weesp, is de wachtlijst voor nieuwe aanvragen lang, maar redelijk stabiel, aldus coördinator Danielle Benning. De gemiddelde wachttijd verschilt per locatie, van ongeveer negen maanden tot ruim een jaar, schat zij. "Dat komt ook omdat mensen die al opvang bij ons hebben minder makkelijk hun plekje opgeven op het moment." Het grootste probleem voor Kidswereld is dat het erg lastig is om voldoende medewerkers aan te trekken.

En dan is er ook nog de nieuwe wet, waardoor er per groep minder kinderen opgevangen kunnen worden.

'We zouden op sommige dagen kunnen uitbreiden, maar missen voldoende personeel'

"Hoewel de woensdag en vrijdag rustiger dagen zijn, waarop we best zouden kunnen uitbreiden, missen we voldoende personeel om dat te doen. We zijn heel hard bezig om personeel te werven, dat is de eerste stap. Het uitbreiden van locaties is bij ons nog niet aan de orde. We proberen altijd mee te denken met ouders en als het kan, beginnen we bijvoorbeeld vast met één dag per week. Maar dat lukt helaas niet altijd."

Kind & Co heeft twee locaties voor kinderopvang en nog diverse andere locaties voor buitenschoolse opvang.

Al extra groep gestart, maar toch wachtlijstOok zij moeten ouders op de wachtlijst zetten, ook al is er in Hummeloord al een extra groep gestart, en zijn er twee extra BSO locaties geopend. Daarnaast kijkt Kind & Co uit naar mogelijkheden om de capaciteit verder uit te breiden. Ook voor Kind & Co vormt het aantrekken van medewerkers een uitdaging. De organisatie is onder meer gestart met eigen beroeps begeleide leerwegklassen om nieuwe pedagogische medewerkers op te leiden zodat ze zo snel mogelijk bevoegd worden om in de praktijk te werken. 

Wel medewerkers, niet genoeg ruimte

Op de wachtlijst van Kindergarden, met één locatie in Weesp (en nog 54 andere in heel Nederland), staan op dit moment 160 ouders voor Weesp, vertelt directeur Nicole Krabbenborg. Hoe lang ouders op een plek moeten wachten varieert sterk en is afhankelijk van onder andere de leeftijd van het kindje en de flexibiliteit van de ouders voor de opvangdagen. De lengte van de wachtlijst loopt bij Kindergarden op. Krabbenborg denkt dat dat ook te maken kan hebben met de actie De Kleine Weespers en de aandacht in de media, waardoor meer bezorgde ouders hun kind vast aanmelden.

Dat ouders zich bij verschillende organisaties inschrijven vindt zij niet gek. "Logisch, als je moet rekenen dat het wel twee jaar kan duren voordat er een plek is. Niet alleen in Weesp trouwens, in Leidsche Rijn bijvoorbeeld wachten bij ons 560 ouders op een plek. Maar daar zijn we wel al bezig met de bouw van twee nieuwe vestigingen."

Te laat en te weinig

Ouders in nieuwe wijken waar veel jonge gezinnen komen wonen moeten over het algemeen wachten op opvangplek, is de ervaring van Krabbenborg. "Hoeveel plekken er nodig zijn en wanneer precies is vaak lastig te voorzien. Toch denk ik wel dat de projectontwikkelaars in Weesp in hun plannen te laat ruimte voor de kinderopvang hebben voorzien, en te weinig." Krabbenborg denkt dat het een geldkwestie zou kunnen zijn: "Panden met een maatschappelijke bestemming leveren nu eenmaal minder op dan commerciële panden."

'Ook in Leidsche Rijn moeten ouders wachten'Kindergarden, met ruim 1500 medewerkers door heel Nederland heeft nog niet het probleem waar andere opvangorganisaties wel last van zeggen te hebben: een tekort aan personeel. "Omdat wij zoveel medewerkers hebben, die ook wel bereid zijn om te reizen, zijn we flexibeler. Het lukt ons ook om personeel aan te trekken en we hebben een eigen opleiding, de Kindergardenacademie. Alleen in Amsterdam is het wat lastiger, maar in Weesp lukt het goed om mensen aan te trekken."

Weesp, de eerste vestiging van Kindergarden, is relatief klein, er zijn 31 kindplaatsen. De organisatie zou graag uitbreiden in Weesp en heeft ook voldoende financiële middelen. "Wij hebben onlangs een goed gesprek gehad met wethouder Astrid Heijstee", vertelt Krabbenborg. "De gemeente is aan alle kanten bereid om mee te denken en te helpen zoeken naar mogelijkheden. Het probleem is dat er in Weesp gewoon geen panden op de markt zijn die geschikt zijn voor kinderopvang, of geschikt te maken zijn. Jammer want we zijn kapitaalkrachtig genoeg om te investeren. Als er een pand zou zijn, en de gemeente zou snel een vergunning afgeven, kunnen wij binnen een paar maanden open." 

Wachten op vergunning

Kinderdagverblijf Otje wil heel graag uitbreiden. De wachtlijst is lang en als er niet uitgebreid kan worden, kan de wachttijd voor een plek wel oplopen tot een of twee jaar, vertelt directeur Sevgi Tonkas. Aan medewerkers hebben ze bij Otje op dit moment geen gebrek. De opvang zou graag uitbreiden. Dan zullen er ook wat pedagogische medewerkers bij moeten komen, maar Otje vertrouwt erop dat dat geen probleem zal zijn. Een locatie waar dat allemaal in zou passen is zelfs al gevonden, alleen de vergunning om daar te mogen starten laat op zich wachten.

Een locatie waarin meer groepen passen is al gevonden

"We hebben overleg gehad met wethouder Heijstee en zij is heel meewerkend. Het loopt spaak op de regelgeving, de locatie die wij op het oog hebben zou te dicht bij het spoor liggen en daarover worden ook gevaarlijke stoffen vervoerd. Wij kunnen ons in dat argument niet vinden, en de gemeente zou een uitzondering kunnen maken." Zelf zit Tonkas ook niet stil. "Wij doen onderzoek bij Prorail naar het rijschema van die treinen bijvoorbeeld. Daarnaast zoeken we heel actief naar andere mogelijke locaties." Ook Weespersluis zou in de toekomst een optie zijn. "Wij willen overal wel heen verhuizen, we houden het wel bij één locatie, maar dan met vijf in plaats van de drie groepen die we nu hebben."

Weespersluis

Op termijn wil Kind & Co in Weespersluis opvang gaan aanbieden, meldt een woordvoerder desgevraagd. "In de Brede school Weespersluis is ruimte voorzien voor twee peutergroepen met aanbod van voor- en vroegschoolse opvang. Daarnaast gaan wij daar ook de buitenschoolse opvang verzorgen. Op dit moment is er een groep voor de buitenschoolse opvang op de tijdelijke locatie aan de Papelaan gereed om op te starten, speciaal voor de kinderen die in de toekomst gebruik gaan maken van onze BSO in Weespersluis. We hebben al geruime tijd geleden de behoefte aan kinderopvang voor de 0-4 jarigen met de gemeente gedeeld en blijven ons inzetten om een oplossing voor de ouders te bieden."

Tijdelijk en definitief
Ook Kindergarden zou in de toekomst graag kinderopvang gaan aanbieden in Weespersluis, dat heeft de organisatie ook al laten weten aan de projectontwikkelaars.

'Er komt in Weespersluis wel ruimte voor meer dan één aanbieder van kinderopvang'

Directeur Krabbenborg: "Tijdelijk, dat zou kunnen in portacabins of bijvoorbeeld in huizen die al gebouwd zijn en geschikt gemaakt kunnen worden voor kinderopvang. En ook definitief. Ik heb begrepen dat er al een andere organisatie is die het daar wil aanbieden. Ook goed, het gaat erom dat er kinderopvang komt, door wie dan ook. Maar ook wij willen in Weespersluis in de toekomst opvang gaan aanbieden. Ja, daar is wel ruimte voor meer dan één aanbieder van kinderopvang."

Wild idee

Een wild idee: als de ene opvangorganisatie nou wel ruimte heeft, maar niet genoeg medewerkers voor uitbreiding, terwijl de ander juist wel medewerkers heeft maar geen ruimte... Zou daar dan niet gezamenlijk een oplossing gevonden kunnen worden? Enfin, zolang de lange wachtlijsten er nog zijn, zullen de ouders op zoek moeten naar alternatieven. Er zijn in Weesp ook diverse gastouders die opvang bij hen thuis aanbieden bijvoorbeeld.