Burgemeester en Wethouders van Amsterdam maakten gisteren bekend per 1 januari 2019 groepsexcursies door de Rosse Buurt van Amsterdam niet langer toe te staan. Het stadsbestuur vindt deze vorm van toerisme respectloos richting de sekswerkers en hoopt met deze maatregel ook meteen de drukte en overlast in het Wallengebied terug te dringen. Krijn van der Spoel uit Weesp snapt dat er wat moet ...