Vrijmetselarij, het is nog steeds omgeven met mystiek, maar volgens leden van de vrouwelijke tak - de orde van weefsters Sophia Omnia Vincit - is er niet echt iets geheims aan. Behalve dan het inwijdingsritueel, waarbij nieuwe leden kennismaken met de symboliek die de orde gebruikt.

De symbolen hebben te maken met de techniek van weven en worden door de dames gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan. In totaal heeft de orde van weefsters 18 'afdelingen' - ofwel loges - in Nederland. De Bussumse loge heeft 25 leden, 'zusters'; de Bussumse Edu Kraaier is al 40 jaar lid.