Even afkloppen, maar er zijn momenteel nog weinig muggen te bekennen. Die bevinden zich nu nog onder water, waar ze eerst een larven- en popstadium doorlopen voor ze zich toeleggen op slaapkamerterrorisme. Maar dat we deze zomer weer op ze kunnen rekenen is een ding wat zeker is, dat is inherent aan een waterrijke omgeving. Er zitten echter ook goede kanten aan dit verhaal: de huiszwaluw eet ze graag, wel tot 50.000 stuks per week. Voor de huiszwaluw is Weesp dan ook een fijne habitat. 

"Vorig jaar hebben we in Weesp 110 huiszwaluwnesten geteld", vertelt Dick Jonkers van Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. "Daarmee is Weesp weliswaar geen koploper, maar zeker wel een zwaluwrijke gemeente. Dat komt door de Vecht, de sloten in de polders en de nabijheid van het Gein en het Naardermeer." 

Handje helpen

Jonkers zoekt Weespers die de nesten van dit jaar willen tellen. "Onze vaste teller is verhuisd naar een plaats buiten het Gooi. We zoeken mensen die het stokje van hem willen overnemen. Willem Gorter uit Weesp heeft zich al bij ons gemeld, maar het zou fijn zijn als mensen hem een handje willen helpen. De cijfers zijn namelijk heel belangrijk." 

Onder de Stichtse Brug  zijn kunstnesten opgehangen 

De jaarlijkse tellingen brengen schommelingen in de populatie in kaart. Kleine schommelingen zijn niet erg en van alle tijden, maar als de teller te lang de rode kant op gaat, trekt de vogelwerkgroep aan de bel bij natuurorganisaties, overheden en andere instanties. Ook de huiszwaluw heeft een duwtje in de rug nodig. De soort gaat in Nederland al jaren achteruit. In samenwerking met Rijkswaterstaat zijn daarom eerder deze maand kunstnesten aangebracht onder de Stichtse Brug tussen Huizen en Almere. Jonkers "We zijn heel erg benieuwd hoe de zwaluw hiermee omgaat, dat gaan we goed in de gaten houden. Als het werkt, willen we dit ook naar andere plaatsen uitrollen, te beginnen rond Weesp." 

Poepstrepen

Mensen die Jonkers willen helpen met het in kaart brengen van de Weesper cijfers, moeten uitgaan van twee perioden: medio juni en eind juli/begin augustus. "Huiszwaluwnesten zijn heel makkelijk te herkennen. Het zijn komvormige nesten van klei en zand, gebouwd tegen stenen en betonnen muren - vaak onder het dakoverstek. Zwaluwen poepen nogal veel, dus onder het nest zitten vaak vele witte poepstrepen." 

Het lijkt de vogelaar het handigst als de nieuwe tellers de oude route van de vorige teller aanhouden. "Maar ik zou zeker ook nieuwe wijken doorkruisen. Hoe vollediger de informatie hoe beter." Weespers die de vogelwerkgroep willen helpen kunnen zich melden bij dickjonkers@telfort.nl. hij zorgt dan voor contact met de nieuwe teller Willem Gorter.