De provincie heeft Natuurmonumenten toestemming gegeven voor de kap, maar volgens de stichting dreigt daarmee het leefgebied van vleermuizen, rugstreeppadden en ringslangen te worden vernietigd of verstoord. De Raad van State moet nu vaststellen of die dreiging er inderdaad is. Want alleen dan kan er een verbod volgen, verklaarde de voorzitter van de Raad van State dinsdag. De Raad van State maakte ook duidelijk dat het een lastige beslissing zal zijn, want het is een welles-nietes verhaal waarbij beide strijdende partijen schermen met onderzoeken.

Stichting: bomenkap zorgt voor aantasting en verstoring

Overigens lijkt de balans in dat opzicht toch door te slaan naar de stichting. Volgens zijn woordvoerder is met een reeks onderzoeken wel aangetoond dat de bomenkap zorgt voor aantasting en verstoring. De plek waar de bomen moeten worden neergehaald is volgens de stichting het leefgebied van beschermde diersoorten. En dat die dieren daar hun leefgebied hebben, werd ook met een filmpje duidelijk gemaakt.

Provincie en Natuurmonumenten schermen met onderzoek

Volgens de provincie en Natuurmonumenten staat daar onderzoek tegenover waaruit blijkt dat er geen leefgebied van beschermde dieren wordt aangetast. Een ecoloog van Natuurmonumenten verklaarde zelf zeker vijf keer het gebied te hebben bezocht. Toen werd geen beschermde diersoort of verblijfplaats aangetroffen. 

Toch lijkt dit op een situatie waarbij de slager zijn eigen vlees keurt, want Natuurmonumenten wil zelf de bomen kappen. Een van de rechters van de Raad van State constateerde verder dat naast deze locatiebezoeken van Natuurmonumenten er weinig ander onderzoek is gedaan. Provincie en Natuurmonumenten zijn vooral afgegaan op adviezen van deskundigen. De medewerkers van de stichting hebben de locatie ook veel vaker bekeken, constateerden de rechters. 

Flora- en faunastichting wil bomen houden

De stichting pleitte voor goed onderhoud van de bomen. In dat geval is bomenkap niet nodig en gaat er ook geen leefgebied verloren. Maar de ecoloog van Natuurmonumenten stelde dat het daarvoor te laat is. De populieren zijn volgens hem aan het einde van hun leven gekomen en dreigen ook om te vallen.

De Raad van State oordeelt over zes weken.