In het begin van de jaren negentig belandde Verkerk bij Houthandel de Vechtstreek. Vanaf 1991 als bedrijfsleider en later, vanaf 1 april '95, als eigenaar. Hij liet het bedrijf groeien, waaraan vooral de verhuizing van de Blomstraat naar de Pampuslaan in belangrijke mate heeft bijgedragen. Hij heeft veelzeggende cijfers: "Wij zijn gegroeid van een omzet van een miljoen gulden in 20...