Begin 2015 is de Kostverlorenflat gesloopt en vanaf meet af aan is duidelijk dat er nieuwe woningen voor in de plaats komen. Maar wat in eerste instantie leek op een plan dat er makkelijk doorheen gejast zou kunnen worden, is uitgegroeid tot een hoofdpijndossier dat nu de laatste fase in lijkt te gaan.

Kaders

Het bouwplan komt voor rekening van Ymere dat zich weet te houden aan zogeheten kaders die door de gemeente in juni 2016 zijn aangegeven.

Woningbouw moet samenhangend geheel zijn met de omgeving

Zorgvuldig omgaan met de groene ruimtes (elke boom die wordt verwijderd, moet binnen het pan worden vervangen door een nieuwe boom), een 'samenhangend geheel' met de omgeving, voldoende parkeerplaatsen, de ontwikkelingen moeten 'een relatie' hebben met het Meidoorneiland en het appartementengebouw aan de Papelaan, er dient vooral ingezet te worden op sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens en -wat uiteindelijk de crux van alle commotie zou worden-  de bouwhoogte mag maximaal zes woonlagen zijn. Of Ymere maar even binnen deze lijntjes wilde kleuren.

De omwonenden waren tot medio 2015 een flat van acht hoog in hun achtertuin gewend, maar vonden de zes woonlagen veel te hoog. Daarbij weten zij zich gesteund door uitspraken van toenmalig wethouder Eijking, die zou hebben toegezegd dat hier nooit meer een flat zou komen. Ze waren dan ook onaangenaam verrast dat Ymere met een eerste plan kwam waarin de maximale zes woonlagen zouden worden benut en zetten de hakken in het zand.

Een nieuw plan

Dat resulteerde in een nieuw plan dat Ymere in juni presenteerde. Dit gaat uit van drie  appartementsgebouwen, waarbij de hoogte van de twee gebouwen met sociale huurwoningen is verlaagd van zes naar vijf bouwlagen. Het derde gebouw op het winkelcentrum had in dit plan zeven verdiepingen, maar daar kwam weer kritiek op vanuit bewoners van het Casparus-terrein. 

Goed verdedigbaar

Op basis hiervan is het aantal verdiepingen hier teruggebracht naar vijf woonlagen, maar daar komt wel de hoogte van het winkelcentrum van 5,6 meter bij. Gevoelsmatig blijft het daardoor een gebouw met een hoogte van een flat van zeven verdiepingen, maar het dagelijks bestuur van de gemeente vindt dit te billijken. "Stedenbouwkundig is meer hoogte bovenop het winkelcentrum zeer goed verdedigbaar", staat in een notitie.


De huidige situatie

Twee gebouwen

Over de twee gebouwen met elk vijf woonlagen op de plek van de Kostverlorenflat is in december en nogmaals in maart overlegd met de omwonenden, maar tussen het plan van Ymere en wat de bewoners willen zit nog steeds een gat van één verdieping. "Helaas zijn partijen tijdens dit overleg niet nader tot elkaar gekomen en werd duidelijk dat er vanuit de omgeving geen draagvlak is voor de huidige plannen van Ymere", valt te lezen in de update van de plannen. Klip en klaar wordt gesteld:  "Het ruimtelijke kader dat door uw gemeenteraad is vastgesteld, geeft aan dat in het plangebied het maximumaantal bouwlagen 6 is. De twee appartementengebouwen met de sociale huurwoningen voldoen met vijf woonlagen aan dit kader."

Twee gebouwen met vijf verdiepingen voldoen aan de kaders

In feite geeft het college van B en W Ymere nu groen licht voor verdere uitwerking van dit plan. Aan de raad wordt medegedeeld dat Ymere dit plan verder zal uitwerken en dat het college snel de wijziging van het bestemmingsplan in procedure wil brengen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord. Kort en goed komen er volgens de laatste plannen nu twee appartementsgebouwen van vijf woonlagen, 66 sociale huurwoningen (totale hoogte 17 meter, exclusief plaatselijke dakopbouwen voor installaties) en één appartementsgebouw bovenop het winkelcentrum van vijf woonlagen, 30 vrije sector woningen (totale hoogte vanaf maaiveld 22,5 meter).