Reinier Mommaal nam in juni 2016 het voorzitterschap van de IVW over van Wim Zagt. Dat gebeurde niet onder een heel gelukkig gesternte, want een jaar later onderging het bestuur een metamorfose doordat rasbestuurders Petra van Kooten, Cor van der Poel en Janton Stork ermee stopten. In WeesperNieuws noemde Mommaal dat begin vorig jaar een 'turbulente' periode. "Iemand als Cor vervang je niet zomaar, want Cor had er alle tijd voor en hij weet als geen ander de weg in het gemeentehuis. Wij hebben als bestuur daar onze weg in moeten vinden en ik heb daar, zo goed en zo kwaad als het soms ook ging, een goed gevoel over."

Ambitieus

Mommaal liet bij zijn aantreden weten ambitieus te zijn. "De IVW is een instituut en verdient een goed bestuur met een voorzitter die ervoor gaat. Wat ik wilde veranderen? Ik ben erg van informatie op een leuke manier over het voetlicht brengen, zoals met het Ondernemerstheater en de businessborrels. En ik heb het gevoel dat dit geslaagd is. Bij informatiebijeenkomsten zag je altijd de vaste kern, maar tegenwoordig komen er ook andere ondernemers."

Goede contacten

Naast leden enthousiasmeren en verbinden is het onderhouden van het contact met de gemeente belangrijk. "Eerst had ik te maken met wethouder Tuning en nu met wethouder Heijstee en burgemeester Van Bochove en die contacten zijn goed. We hebben inmiddels ook een ander communicatie- en informatiesysteem waarmee we snel onze leden kunnen raadplegen en daar zijn verschillende zaken naar voren gekomen die we met de gemeente hebben besproken."

Stadsfonds

Hij noemt het initiatief voor een Stadsfonds in 2017. "We hebben onderzocht of daar draagvlak voor was bij onze leden en voor het oorspronkelijke idee was dat er niet. Als IVW waren wij meer voor doelgerichte mogelijkheden zoals een BedrijvenInvesteringsZones (BIZ). Hier heeft de WDO gebruik van gemaakt."

'Ik ben erg van informatie op een leuke manier over het voetlicht brengen'

Ook over de fusie is veel gesproken. "Wij hebben de gemeente laten weten dat de voorkeur van het overgrote deel van onze leden die hebben gestemd voor Amsterdam is. Overigens moet de IVW hier veel aandacht aan besteden. De leden moeten weten wat er gebeurt en hoe hun belangen in dit proces worden behartigd."

Wat betreft concrete belangenbehartiging komt Mommaal bij de plannen voor woningbouw aan de Nijverheidslaan. "Wij hebben een rol gespeeld in die zin dat we de leden bij elkaar hebben gebracht. Misschien hadden we er eerder op moeten springen, maar ik heb me die kant van het voorzitterschap eerst eigen moeten maken. We zijn er trouwens nog niet. Er mag eventueel gebouwd worden, maar er zijn nog kanten aan het verhaal waar we onze bedenkingen bij hebben. Los daarvan zouden wij hier nog steeds graag bedrijven zien."

Parkmanagement

Nieuws is dat het fenomeen Parkmanagement als vervanger van het Keurmerk Veilig Ondernemen op de drie bedrijventerreinen op de kaart staat. Dit is concreet. "De kosten worden verdeeld tussen de IVW en de gemeente en er is een coördinator aangesteld."

Bewuste keus

Mommaal vindt het aan de ene kant jammer om te stoppen, maar het is een bewuste keus. "Dit kost namelijk gauw een aantal uren in de week en het is nu een goed moment dat een ander het gaat doen.."

Maar is er wel een ander? Al maanden zoeken Mommaal en zijn medebestuursleden naar geschikte kandidaten. Dat heeft (nog) niet geleid tot witte rook. Zelf houdt Mommaal de moed erin. "Wij hebben gesprekken gevoerd en ik heb er alle vertrouwen in dat we tijdens onze ledenvergadering in juni de nieuwe voorzitter kunnen presenteren."


De entree van Reinier Mommaal als voorzitter van de IVW in 2016