Dat overleg kan nieuwe juridische procedures voorkomen, aldus de staatsraad. Volgens hem zorgen de verschillende werkzaamheden en de rechtszaken daarover voor veel onduidelijkheid en frustraties.  Maandag behandelde de Raad van State een door de provincie afgewezen verzoek om in te grijpen bij het achterstallig onderhoud aan de schansen door de gemeente. De stichting deed dit verzoek om diverse beschermde diersoorten te sparen. De provincie moet er op toezien dat de gemeente bij het werk geen natuurschade maakt.

Geen belang meer

Het achterstallige onderhoud is intussen afgerond. Om die reden vinden de provincie en de gemeente dat er geen belang meer is voor de stichting. Ingrijpen heeft geen zin meer. Maar volgens de rechters van de Raad van State is dat nog maar de vraag. Want mogelijk heeft de gemeente bij het werk toch een overtreding begaan. En voor toekomstige werkzaamheden is een oordeel van de Raad van State nu ook van belang. Bovendien heeft de stichting niet alleen vooraf verzocht om in te grijpen. Er is ook gevraagd om herstel van mogelijke schade aan de natuur. Daar heeft de provincie sowieso niet naar gekeken.

Voor toekomstig werk is een oordeel van de Raad van State nu ook van belang

Ondeugdelijk en onvolledig onderzoek blijft volgens de woordvoerders van de stichting het twistpunt met de gemeente. De gemeente stelt veel tijd te hebben gestoken in onderzoek om te zien of de werkzaamheden de natuur schaden. Daartegenover staat uitgebreid onderzoek door de stichting en andere deskundigen. En filmbeelden waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de beschermde rugstreeppad op de schansen verblijft. Ondanks grote twijfels daarover bij de gemeente.

De rugstreeppad

De Raad van State moet nu beoordelen wat die filmbeelden waard zijn. De provincie en de gemeente halen hun neus er voor op. "Filmbeelden van de rugstreeppad zijn gemaakt nadat het achterstallige onderhoud was uitgevoerd", zegt een deskundige van de gemeente. Maar uit ander materiaal geschoten voor aanvang van het onderhoud blijkt ook de aanwezigheid van de rugstreeppad.

De Raad van State moet beoordelen wat filmbeelden waard zijn

De Raad van State merkte wel op dat de provincie al te gemakkelijk is omgesprongen met onderzoeksgegevens die waren aangedragen door de stichting. De provincie had niet de moeite genomen om die gegevens te bekijken. De provincie was ervan overtuigd dat het eigen onderzoek van de gemeente voldoende was en hoefde niet meer op andere gedachten te worden gebracht.

Dat is een procedurefout, volgens de Raad van State. De vraag is hoe zwaar de Raad van State daaraan tilt. De uitspraak volgt binnen enkele maanden.