De rust lijkt terug in de straat in Kerkelanden, de angst bij veel bewoners is echter nog lang niet verdwenen. Al twee jaar lang, toen verhuisde de nu vastzittende vrouw naar huisnummer 25, is er sprake van "overlast, overlast en nog eens overlast", zoals een bewoner beweert. "De wijkagent was hier kind aan huis. Ook bij de woningbouwvereniging was aangegeven dat er iets vers...