Voor brommers, snorfietsen, vracht- en bestelwagens, taxi's en pleziervaartuigen (!) geldt zelfs dat ze in 2025 al niets meer mogen uitstoten binnen de bebouwde kom van Amsterdam.

Dat blijkt uit een vergaand actieplan van het college van B en W van Amsterdam. De vraag is natuurlijk: geldt dat ook voor Weesp? Als gevolg van de bestuurlijke fusie gaat Weesp in 2022 of 2026 immers op in Amsterdam. Weesp ligt dan binnen de bebouwde kom van Amsterdam.