Er is een groot tekort is aan plekken voor de jongste Weespertjes in de kinderopvang. Een groot struikelblok is een tekort aan personeel. Om het ook voor - jonge-  mensen die wat verder weg wonen aantrekkelijk te maken om in Weesp te komen werken, zorgt Kidswereld naast een baan ook voor woonruimte.

Zoeken naar oplossingen

Een tekort aan kinderopvangplekken is er in het hele land, maar in Weesp is de druk nog groter met alle nieuwe inwoners in Weespersluis op komst. Toekomstige Weespers Alex van der Baan en Justus Cramer trokken aan de bel met een petitie en richtten actiegroep De Kleine Weespers op. Verantwoordelijk wethouder Astrid Heijstee do...