B en W willen in samenspraak met ondernemers, bewoners en gemeenteraad heldere regels voor (nieuwe) terrassen vastleggen. Dat dat vanwege alle tegenstrijdige belangen nogal lastig is, blijkt wel uit het feit dat eerdere voorstellen over dit onderwerp tot drie keer toe door de raad zijn teruggestuurd wegens 'onvoldoende'.

"De nota wil duidelijkheid scheppen. Die duidelijkheid is: de horeca mag alles en omwonenden zijn de dupe."