De bezwaren tegen de verleende ontheffing van de Natuurbeschermingswet voor woningbouw in de Bloemendalerpolder zijn woensdag verworpen. Daarmee is voor ontwikkelaar GEM Bloemendalerpolder een belangrijke horde genomen, want die ontheffing is een vereiste om te mogen bouwen.

Zorgen van faunabeschermers over dieren

De stichting Flora en Faunabescherming maakte zich kwaad over de ontheffing die toelaat dat het leefgebied van enkele beschermde diersoorten wordt aangetast. De regel is dat een leefgebied pas mag worden aangetast of opgeheven, als er nieuw en voldoende leefgebied voor die bedreigde diersoorten al helemaal geschikt is gemaakt.