Met het terrassenbeleid dat het college van B en W in beleid wil verankeren, is iets aparts aan de hand. Of heel veel eigenlijk. Over de meeste invalshoeken en meningen is veel gezegd en geschreven, maar gisteravond ging het opeens over nieuwe vijanden.

Horecaondernemers en centrumbewoners zijn het eens: horecastop is wenselijk

Niet de centrumbewoners en de horecaondernemers staan tegenover elkaar (beide groepen willen een horecastop om te voorkomen dat het één grote kermis wordt) maar er is een nieuwe gezamenlijke vijand: het college van B en W. Want als iedereen het zo'n beetje eens is, waarom ligt er dan een terrassennota dat hier in veel gevallen haaks op staat? Vrijwel iederee...