Slechts enkele panden op de Schoutenwerf worden nu door de gemeente als gemeentelijk monument aangemerkt. Het gaat om een deel van de muur langs de Hellingstraat, het poortgebouw en de voormalige directeurswoning op de werf.

Volgens Erfgoedvereniging Heemschut moeten ook de ijzerwerkloods, de timmerwerkplaats, de draaierij en delen van de hellingbaan als gemeentelijk monument worden bestempeld, omdat ze van historische en kenmerkende waarde zijn. Opvallend: de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed van de gemeente vindt dat ook, maar de monumentenstatus voor die specifieke delen komt er toch niet.

De 'erfgoedcommissie' van Gooise Meren deelt de mening van Heemschut

Volgens de gemeente komt dat doordat het simpelweg niet kan. Enkele jaren geleden zouden ze al niet als monumentaal zijn beoordeeld en er zijn ook al afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar. De delen die nu wel als gemeentelijk monument worden aangewezen zou de projectontwikkelaar overigens sowieso al laten staan.

Bezwaar van Heemschut

Heemschut heeft nu bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente. Daarnaast wil de erfgoedclub weten welke afspraken er zijn gemaakt met de projectontwikkelaar. Het bezwaar wordt beoordeeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.