Zijn het nu hooguit enkele gemeentebestuurders die zich al enigszins voor de Omgevingswet kunnen interesseren, uiteindelijk gaat het alle inwoners aan. Zo moet de wet ervoor zorgen dat het vinden van draagvlak in een buurt al in een vroeg stadium meeweegt in planvorming en procedures. En niet als het meeste al in kannen en kruiken is.

Voorbeeld Een concreet lokaal voorbeeld? Het bouwplan voor het Sinnigvelderplantsoen. 'In de toekomst wordt eerst gekeken of je draagvlak hebt voor je plannen' Daarover is in de buurt veel commotie ontstaan nadat de plannen van de projectontwikkelaar concreet werden