Hoewel de vreugde zo groot was dat ook de rode loper uit lag en er bubbels werden geserveerd, haastte Hans den Hollander (voorzitter van de Raad van Bestuur van Tergooi) zich in zijn openingswoord te zeggen: "Het is nog lang niet af. Dit is een spannend experiment, er is nog volop ruimte voor groei." 

Zorg dichterbij

Hij vertelde de aanwezigen - met name de samenwerkingspartners en andere betrokkenen -  waarom Tergooi met dit concept komt: "Zoals bekend, worden de twee bestaande ziekenhuizen samengevoegd in één nieuw ziekenhuis in Hilversum. Hiermee komt de locatie Blaricum te vervallen. Omdat dit voor sommige mensen de afstand ...