De hele zondag stond er een lange rij voor het Diemense buurthuis. Roemeense staatsburgers die in Nederland wonen, konden er hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement en een anti-corruptie-referendum. Huis van de Buurt 't Kruidvat in Diemen was een van de weinige plekken waar Roemenen die in Nederland wonen hun stem konden uitbrengen. Mensen kwamen dan ook van heinde en verre naar Diemen om te stemmen. Tenminste, als ze op tijd naar binnen konden.

8 uur wachten

Diverse Roemenen die in Diemen stonden te wachten vertelden rond 16.30 uur dat zij al meer dan zes uur in de rij stonden. Sommigen waren na bijna acht uur wachten aan de beurt om hun stem uit te brengen, een aantal Roemenen kon helemaal niet stemmen omdat het stembureau om 21.00 uur dichtging. In Den Haag was op de Roemeense ambassade een stembureau ingericht, waar ook lange rijen stemmers op hun beurt wachtten en ook daar kon niet iedereen zijn stem uitbrengen voordat het stembureau de deuren sloot. Daar moest de ME ingrijpen omdat de stemmers na sluiting over het hek klommen en op de deur bonsden.

Te weinig faciliteiten

Burgemeester Erik Boog van Diemen is zeer ontstemd over de gang van zaken. "Er waren maar drie gemeenten in Nederland waar de Roemenen konden stemmen. Ook waren er veel te weinig faciliteiten en mensen per stembureau om goede verkiezingen te kunnen houden. Het gevolg was dat de Roemenen uren in de rij moesten staan om hun stem uit te kunnen brengen."

'Er waren mensen die niet konden stemmen, al stonden ze al uren in de rij. Schande!'

"En nog erger: veel mensen konden na sluiting van de stembureaus niet stemmen, ook al stonden zij al uren in de rij! Ik heb gezien dat mensen die niet konden stemmen stonden te huilen. Zij wilden zo graag hun stem uitbrengen. Ik vind het een schande. De Roemeense wet zegt namelijk dat alleen mensen die aanwezig zijn in het stembureau na sluiting nog mogen stemmen, niet de mensen die nog in de rij staan", vervolgt Boog. "Daarnaast hebben de Roemeense autoriteiten er niet voor gekozen om de stembureaus langer open te laten zijn."

Roemeense ambassadeur

Boog heeft zondag contact gehad met de Roemeense ambassadeur en haar om versterking van hun organisatie gevraagd, zodat het stemproces versneld kon worden, zodat iedereen haar of zijn stem kon uitbrengen. "Daarnaast heeft de gemeente extra faciliteiten en toezicht geregeld. Uiteindelijk konden echter honderden mensen die naar Diemen waren gekomen, hun stem niet uitbrengen. Dit is in vele andere steden in Europa ook gebeurd. Dat is uit democratisch oogpunt een zeer kwalijke zaak: iedereen die wil stemmen moet dat kunnen doen. Ik heb mijn grote ongenoegen over de gang van zaken aan de ambassadeur laten weten", aldus Boog.

Stem verloren

De burgemeester en zijn vrouw hebben zondag met veel Roemenen gesproken die bij het stembureau in Diemen-Zuid stonden te wachten. De Roemenen gaven aan dat er bewust te weinig stemlocaties en onvoldoende faciliteiten beschikbaar waren, zodat de stem van velen verloren is gegaan.

De Roemenen gaven aan dat er bewust te weinig stemlocaties en onvoldoende faciliteiten beschikbaar waren

Boog: "Als democraat in hart en nieren gaat mij dit zeer aan het hart. Het democratische proces wordt zo veel geweld aangedaan. We zijn zondag bij het stembureau aanwezig geweest om iedereen die wilde gaan stemmen een hart onder de riem te steken. We hebben aangegeven de emoties en frustraties van iedereen zeer te begrijpen. We hebben er heel veel respect en bewondering voor dat mensen uren hebben gereisd, en uren in de rij hebben gestaan om te kunnen stemmen."


Contact met minister

De Diemense burgemeester neemt contact op met de minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren over de wijze waarop het stemmen voor Roemeense staatsburgers zondag is verlopen. "Ik zal over deze gang van zaken met minister Ollongren natuurlijk contact opnemen, met het verzoek namens het Nederlandse kabinet, de Roemeense autoriteiten hierop aan te spreken. Daarnaast zal ik een ieder die werk maakt van eerlijke, democratische verkiezingen, ook voor de Roemeense bevolking, blijven steunen." Boog wordt inmiddels via social media overspoeld door dankbetuigingen van Roemenen aan de gemeente Diemen.