Werken aan Werk is de titel van de nota die de basis is voor nieuw beleid, waarbij het uitgangspunt is dat gemeenten in het vervolg uitgaan van wat iemand wél kan in plaats van wat iemand niet kan. Maar je moet het wel zelf doen: met de vrijblijvendheid is het gedaan. Er ligt een voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met de uitgangspunten.

"Ondanks de aangetrokken economie zien we dat ouderen, mensen met een beperking, mensen met een praktisch opleidingsniveau en statushouders nog steeds moeizaam aan het werk komen. En dat tegen een achtergrond van grote personeelstekorten in de zorg, bouw en techniek. De oorzaken voor deze tegenstelling zijn divers, maar de hoofdoorzaak is te vinden in de grote 'mismatch' tussen...