We hebben afgesproken in de basiliek aan de Brink. Frans Bierlaagh is er kind aan huis

In Laren wordt het patroonsfeest van Johannes de Doper met een processie gevierd. Een processie is een godsdienstige plechtigheid waarbij gelovigen openbaar hun geloof ritueel belijden

Boekjes en lezingen De Laarder weet alles van de processie. Over het ontstaan ervan heeft hij zelfs boekjes geschreven en hij geeft ook lezingen