In de Italiaanse eilandenstad is geen oorspronkelijke bewoner meer te vinden. De straatjes, steegjes, bruggen en gondels zijn overspoeld door bezoekers. Het is een schrikbeeld dat vaker ter illustratie dient op plekken waar belangen van bewoners en bezoekers botsen. Dus nu ook in de onder de parkeerdruk zuchtende oude binnenstad van Weesp.

Zo'n twintig binnenstadbewoners met één of meerdere auto's voelen zich na het bestuderen van het voorgenomen parkeerbeleid van de gemeente Weesp achtergesteld bij bezoekers die met de auto naar de binnenstad willen komen.