Dus besluit het college van B en W nu om de naast elkaar gelegen scholen te vervangen voor nieuwbouw. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. Maar logisch lijkt het dat de architect er ook ruimten voor wijkfuncties maakt, zoals een buurtkamer of kinderopvang. Helemaal mooi zou het zijn als er meteen een stel woningen boven worden geschetst.   

Wijkvisie

Deze herontwikkeling aan het schoolplein is onderdeel van de toekomstvisie Aetsveld, waarbij gekeken wordt naar het benodigde voorzieningenniveau in deze fijne wijk.