Het geschil gaat over het onderhoudswerk door de gemeente Weesp aan beplanting op de Draaierschans, de Roosenboomschans, de Nieuwe Achtkant en de omliggende dijken. De natuurstichting had de provincie om maatregelen gevraagd, omdat door de werkzaamheden de Natuurbeschermingswet zou worden overtreden. Volgens het provinciebestuur is dat niet het geval.

Kwalijk

De Raad van State constateert vandaag dat de provincie te gemakkelijk het verzoek om maatregelen heeft afgewezen. De provincie baseerde zich daarbij op onvoldoende onderzoeksgegevens, aldus de Raad. De ...