Woensdag ging de gemeenteraad akkoord met de Nota Parkeermaatregelen. Daarin een complexe set aan maatregelen die de parkeerdruk beter over de stad moeten verdelen. De bewoner heeft de hoogste prioriteit en krijgt voorrang bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte.

Voorbereiding

Er breekt nu een periode van voorbereiding, uitwerking en voorlichting aan. Het nieuwe parkeerbeleid zou in september 2020 in werking moeten treden. De belangrijkste maatregel is het invoeren van betaald parkeren in de gebieden rond de binnenstad en het station in combinatie met parkeervergunningen voor bewoners. Daarmee verwacht het college...