Woensdag ging de gemeenteraad akkoord met de Nota Parkeermaatregelen. Daarin een complexe set aan maatregelen die de parkeerdruk beter over de stad moeten verdelen. De bewoner heeft de hoogste prioriteit en krijgt voorrang bij de verdeling van de schaarse parkeerruimte.

Voorbereiding Er breekt nu een periode van voorbereiding, uitwerking en voorlichting aan. Het nieuwe parkeerbeleid zou in september 2020 in werking moeten treden