In het kader van het Smart City project van de gemeente Hilversum is in drie slimme lantarenpalen apparatuur geplaatst om de luchtkwaliteit te meten. Het gaat om palen aan de Lage Naarderweg (bij het viaduct), bij de kleine spoorbomen en de Curiestraat in Hilversum-Oost. Als de proef  slaagt wil Hilversum meer meetpunten realiseren. 

Luchtmeetkasten weg

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders (B en W) in een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat ook dat dat de luchtmeetkasten op de Johannes Geradtsweg en het Jagerspad in Laren verdwijnen. De beheerskosten van die kasten zijn namelijk erg hoog en uit de meetresultaten blijkt bovendien dat ruim aan de Europese luchtkwaliteitsnormen en bijna ook aan de advieswaarde van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) wordt voldaan.

Uit metingen blijkt dat ruim aan de Europese normen wordt voldaan

De luchtmeetkasten zijn in 2007 vanwege het Integraal BereikbaarheidsPlan (IBP) geplaatst, op verzoek van bewoners. De kosten voor de luchtmeetkasten was jaarlijks ongeveer 50.000 euro. Dit was inclusief plaatsing, onderhoud en jaarlijkse rapportage van het RIVM.

De belangrijkste uitkomst van de metingen van de afgelopen jaren is dat de luchtkwaliteit elk jaar ruim voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen, blijkt uit rapportages van het RIVM.