Het duurt dus nog even voordat de twee scholen die in de brede school in Weespersluis een plek krijgen, de deuren openen, maar de eerste leerlingen zijn er nu al. Zij gaan zo lang naar de tijdelijke school aan de Papelaan 99. Nu samen in de klas, maar als de nieuwe scholen klaar zijn misschien wel op verschillende scholen, want pas dan kiezen de ouders naar welke school hun kind gaat.

Bouw

Binnenkort moet duidelijk worden welke partijen het nieuwe schoolgebouw mogen gaan realiseren. De nieuwe school wordt in twee fasen gebouwd, en moet uiteindelijk plek bieden aan in totaal ongeveer 1000 leerlingen. Er komt een school van de ASKO (Jozefschool) en een van de schoolbesturen Florente en Talent Primair. De bouw van de brede school in Weesper...