Het college van B en W (van Weesp) sprak er deze maand over in de Regiegroep, die bestaat uit leden van de Weesper gemeenteraad (van elke fractie één). Het college vindt het verstandig om eerst het 'wat' te bepalen, daarna het 'hoe'

Met de al eerder geformuleerde kernwaarden in de hand, kwam het college met dit (voorlopige) lijstje van zaken waar Weesp graag een vinger in de pap wil houden.