De biomassacentrale moet komen achter de Maxis. Critici vrezen voor uitstoot van vervuiling in de regio. Weesp, Goosie Meren, Diemen en Amsterdam zien de plannen van Nuon/Vattenfall liever niet doorgaan. Mocht de centrale er toch komen, dringen ze aan op tenminste strenge afspraken.

In de raad van Diemen, de gemeente waar de centrale ligt, ging het donderdag over de procedure kant van de zaak. Die is ingewikkeld. De fracties van de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA stemden voor een verklaring van geen bezwaar. Ook het CDA stemde voor. De fracties van de VVD, Ouderenpartij Diemen, Leefbaar Diemen en Ons Diemen stemden tegen. Het stemgedrag van de politieke partijen was geen verrassing. De partijen hadden hun standpunt eerder al duidelijk gemaakt.

Vrees voor schadeclaim

Ook de partijen die voor het voorstel van het college van B en W stemden willen niet dat er een biomassacentrale in Diemen komt. Signaal tegen de komst van een centrale die niemand wil Zij vrezen echter dat het niet afgeven van de vvgb tot een forse schadeclaim van Nuon zou kunnen leiden. Zij wezen er op dat de verklaring alleen betrekking heeft op de toetsing op gronden van de ruimtelijke ordening en dat het besluit voor het afgeven van vergunningen bij de provincie Noord-Holland ligt. Het gaat hier om de vergunning voor de Wet natuurbescherming en de ontwerp-omgevingsvergunning. Als de provincie die vergunningen verleent kan daartegen beroep worden aangetekend.

De partijen die tegen stemden zijn van mening dat zij een duidelijk signaal hebben afgegeven tegen de komst van de biomassacentrale, die geen inwoner van Diemen wil. 

Een feestelijke verstoring, actievoerders sloegen op trommels De raadsvergadering werd gedurende een half uur verstoord door leden van de actiegroep Code Rood Amsterdam. Een aantal van de actievoerders sloeg op trommels. Het ging, zoals de actiegroep in een pamflet meldde, om een 'feestelijke verstoring'. De leden van de actiegroep vestigden de aandacht onder meer op de extra belasting van het milieu die de komt van de biomassacentrale tot gevolg zal hebben en op de procedure. Zij vroegen de raadsleden 'niet te stemmen en huiswaarts te keren'. Dat deden de raadsleden niet.

Het ging om een vreedzame verstoring. De politie en twee particuliere bewakers hielden de zaak in de gaten. Na enige tijd gingen de actievoerders naar buiten en kon de raadsvergadering worden hervat.

Gemeentegrenzen

De centrale ligt op de rand van Diemer grondgebied, maar luchtverontreiniging trekt zich niks aan van gemeentegrenzen. De uitstoot dwarrelt net zo makkelijk neer in Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en IJburg. 

De Gooise Meren (Muiden, Naarden, Bussum) besloot om zich er actiever mee te gaan bemoeien. "We zijn dan wel geen afnemer van hun energie en warmte, onze inwoners krijgen wel te maken met de effecten van deze centrale. De zorg voor de gezondheid van onze inwoners weegt zwaar. Het is niet verstandig om goedkeuring te geven aan de bouw van een biomassacentrale zolang er geen afdoende garanties zijn omtrent de schadelijke milieuaspecten als de uitstoot van fijnstof en andere stoffen. Daarbij vormen ook de vijftig vrachtwagens per dag over de weg een inbreuk op de woonomgeving van onze inwoners", zei wethouder Barbara Boudewijnse.