Niet door een waterleiding aan te leggen, maar door op het eiland zelf het water uit het IJmeer te filteren. Op die manier kan Pampus op een milieuvriendelijke manier voorzien in de eigen waterbehoefte en zijn al die watertransporten, met hun CO2-uitstoot, niet meer nodig. De duurzame installatie die daarvoor nodig is, werd onlangs in gebruik genomen.

Dagelijkse watertransporten zijn straks niet meer nodig De eerste glazen met Pampuswater werden volgeschonken tijdens een bezoek kersvers gedeputeerde van Noord-Holland, Zita Pels. Ze bracht een toost uit met het Pampuswater. Ook Pampus-directeur Tom van Nouhuys en de winnaressen van de eerste kampeernacht hieven het glas op de duurzame toekomst van Pampus.