Hofstede Den Burgh kent sinds de bouw in 1784 een lange geschiedenis op deze grond grenzend aan het Naardermeer. Grond dat nu in eigendom is van Natuurmonumenten. Met haar ontwerp trekt Sander veel aandacht.

Na een druk op de bel zwaait het ambachtelijke hek gastvrij open. Grasveld, stapels hout en fruitbomen komen in zicht

De Galloway runderen lijken te grazen in de achtertuin De vroegere stal is een grote leefruimte geworden. De koeiengoot nog zichtbaar, de wanden van leem, de balken stevig in de nok