Vorige week benadrukte het klimaatpanel van de Verenigde Naties weer eens dat we met z'n allen minder vlees moeten eten. Liefst zelfs helemaal geen vlees meer. De landbouw zorgt immers voor te veel uitstoot van broeikasgassen en voor veeteelt is meer grond nodig dan de aarde aan kan. Zeker nu ook de vraag naar vlees in de opkomende landen van Latijns-Amerika en Azië groeit en we z&...