Inspraak en burgerparticipatie, welk raadslid zegt het niet hoog in het vaandel te hebben staan? Met informatieavonden, bewonersenquêtes, participatierondes, presentaties kunnen inwoners er een dagtaak van maken om het lokale bestuur van input te voorzien. Die middelen worden (echt waar) volop ingezet door de gemeente en de gemeenteraad.

De hoeveelheid wijkconsultaties in de aanloop naar het onlangs aangenomen parkeerbeleid was zodanig, dat leden van de raadscommissie richting de verantwoordelijk wethouder verzuchtten: hoe vaak wilt u nog terug naar de burgers? Als hetzelfde onderwerp klaar ligt voor besluitvorming in de raad, zegt een inspreker dat uit een recente enquête blijkt dat 90% van de bewoners van de Wijk Leeu...