Koeien in het weiland, schapen op de dijk en boeren op tractoren die druk aan het maaien zijn. Het is een oer-Hollands plaatje in dit agrarisch gebied tussen Eemnes en Bunschoten-Spakenburg. Bij de laatste ruilverkaveling zijn in Eemland stukken land gereserveerd speciaal voor weidevogels en overgedragen aan Natuurmonumenten. "Het Reservaat in Eemnes rond de Noord Ervenweg, w...

In de polder is alles erop gericht om het de vogels naar de zin te maken. Zo is bijvoorbeeld de waterstand opgekrikt waardoor het gras minder hard groeit, zijn slootranden afvlakt en is veel hoge begroeiing langs de randen van het gebied
weggehaald. Weidevogels houden van een open landschap waarin natuurlijke vijanden zich niet goed kunnen verstoppen. Ook wordt in het voorj...