Nu de ambtelijke fusie sinds 1 juni een feit is en steeds meer vorm krijgt, is de volgende stap dat Weesp bestuurlijk fuseert met de hoofdstad. Bestuurlijk fuseren, dat is in deze ambtelijk jaren voor 'opgaan in': Weesp wordt namelijk een wijk van de hoofdstad

2022 Wat Amsterdam betreft wordt 2022 het jaar van de fusie. Hierin speelt de factor tijd een belangrijke rol en die hangt voor een belangrijk deel samen met verkiezingen die nodig zijn om de bestuurlijke fusie in te leiden