De gemeente Weesp werkt aan een toekomstvisie voor Aetsveld. In 2020 viert de wijk in de Aetsveldsepolder het 40-jarig bestaan

Vergrijzing De gemeente heeft om tafel gezeten met onder meer Ymere, Versa, Vivium, de basisscholen, kinderopvangorganisaties, de Adviesraad Sociaal Domein, de politie en ondernemers. Wat opvalt is dat de meeste van deze gesprekspartners vinden dat het nog wel meevalt met het heersende idee dat de wijk sterk aan het vergrijzen is