De Raad verwierp de aangevoerde bezwaren van de Stichting Flora en Faunabescherming. De stichting vroeg de provincie Noord-Holland om de bomenkap door Natuurmonumenten tegen te houden vanwege dreigende aantasting van natuurwaarden. Maar de provincie zag daar geen reden toe. Daarop stapte de stichting naar de Raad van State. En die ziet daar ook geen reden toe. Natuurmonumenten zou nu dus di...