Toen Jody Tuur zich in 2017 na afloop van haar eerste bevallingsverlof weer op het werk meldde, wachtte haar een koude kermis. Het werd de kersverse parttimer en moeder al snel duidelijk dat zij op de werkvloer niet op compassie of steun hoefde te rekenen. Het eindigde er na een paar kille maanden mee dat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Te laat realiseerde de Weespse zich dat ze beter voor zichzelf had moeten opkomen. Nu zet ze haar kennis en ervaringen in om andere vrouwen en zeker ook werkgevers te begeleiden. 

Her Story

'Her Story', heet het pas opgestarte adviesbureau van Jody: "De reden voor deze carrièreswitch is míjn verhaal. Ieder verhaal is anders. Maar aan die verhalen ligt vaak wel hetzelfde probleem ten grondslag: gebrek aan kennis. Zelfs ik, die als bedrijfsjurist goed op de hoogte is van regelgeving, kende onvoldoende mijn rechten. En dat heeft me in combinatie met mijn kwetsbaarheid als jonge en vermoeide moeder, in mijn toenmalige carrière de das om gedaan. Het had niet zover hoeven komen, besefte ik te laat. Daar wil ik anderen voor behoeden." 

'Dezelfde hoeveelheid werk als voor mijn zwangerschap, maar dan in vier dagen'

De Weespse werkte als bedrijfsvoerder en bedrijfsjurist bij een bedrijf in Amsterdam. Een veeleisende baan, waar ze als ambitieuze jonge vrouw haar hart en ziel inlegde. Op de werkvloer stuitte ze op een wel erg leuke collega. Ze werden verliefd, gingen samenwonen en maakten zich op voor het stichten van een gezin. "Toen ik op mijn werk vertelde dat ik zwanger was, werd daar leuk op gereageerd. Iedereen was blij voor me. Daarom heb ik de problemen, die pas na mijn bevallingsverlof begonnen, niet zien aankomen. Meteen bij mijn terugkeer bleek dat er niet aan mijn veranderde situatie tegemoet werd gekomen. Zo moest ik dezelfde hoeveelheid werk als voor mijn zwangerschap blijven doen, maar dan in vier in plaats van vijf dagen." 

Baby vs ambities

Natuurlijk had Jody toen al op haar strepen moeten staan, maar de kersverse moeder wilde zich niet laten kennen. "Ik dacht: ik laat ze wel even zien dat het krijgen van een baby geen invloed heeft op de ambities van een vrouw. Ik moet en zal dit tot een succes maken." Maar de Weespse had er niet bij stilgestaan dat de fysieke en mentale veranderingen die het moederschap met zich meebrengen zich niet zomaar door ambities opzij laten schuiven. "Overleg is binnen elke organisatie belangrijk, maar mijn leidinggevende communiceerde amper nog met me. Uiteindelijk werd de situatie zo onwerkbaar dat de arbeidsovereenkomst in overleg werd beëindigd. Zeven maanden na mijn eerste bevalling zat ik werkloos thuis, zwanger van mijn tweede." 
 

Zolang er mensen zijn, krijgen vrouwen baby's. Wen er maar aan

Binnenboord houden

Ze probeerde zich te focussen op die tweede zwangerschap, maar naarmate de tijd vorderde ging de gang van zaken haar steeds meer dwarszitten. "Nog steeds snap ik niet goed waar en waarom het precies is misgegaan. Ik deed mijn werk naar behoren, en was er ook goed in. Maar ik wil me richten op de toekomst en niet in het verleden blijven hangen, vandaar ook Her Story. Veel werkgevers zouden er meer aan kunnen doen om jonge moeders - en vaders - met al hun kennis en ervaring binnenboord van de organisatie te houden."

Beleid doorlopen

Jody gaat graag met werkgevers en bedrijven om tafel om hun beleid rond zwangerschappen door te lopen - of om het samen op te stellen in het geval het er nog niet is: "Een voorbeeld: Binnen twee weken nadat je hebt verteld dat je zwanger bent, hoort je werkgever samen met jou alle rechten en regels door te nemen. Door er al in een vroeg stadium samen naar kijken en over te praten, ontstaan er minder snel misverstanden." Ook gaat de Weespse met zwangere of bevallen vrouwen aan de slag, als loopbaancoach: "Ik heb net mijn eerste cliënt binnen. Een vrouw met twee jonge kinderen die op zoek is naar een nieuwe uitdaging maar niet goed weet in welke richting. Leuk om te doen!" Tot slot kan Jody ook juridisch advies geven, voor als het echt helemaal misloopt tussen de werknemer en werkgever. "Maar juridische stappen zijn niet mijn uitgangspunt. Ik wil te allen tijde het gesprek op gang houden, juist ook daarom deel ik mijn verhaal."

www.her-story.nl