Zondagmorgen werd de omgeving rondom de kerk aan de Emmastraat, inclusief de rotonde voor Gooiland afgezet. Naast de kerk was een koffer aangetroffen, dat de politie aanmerkte als een verdacht pakket. 

Nadat de EOD had geconcludeerd dat er geen explosieven inde koffer werd de afzetting verkleind. De forensische opsporing heeft de koffer veiliggesteld en inmiddels zijn alle afzetting opgeheven, zo meldt de Politie Gooi en Vechtstreek.