De verbeterpunten in het rapport van de inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd waren voor directeur Marco Wisse van Vivium niet zozeer een verrassing. Het onaangekondigde bezoek in mei wel. Het kwam ook eigenlijk net wat te vroeg. De zorginstelling had namelijk al een plan gemaakt om met de zorgverlening in De Hogeweyk te voldoen aan het nieuwe Kwaliteitskader dat vorig jaar door het ...

Al bezig

Wisse herkent veel van de in het rapport van de inspectie geconstateerde tekortkomingen wel, maar nuanceert: "Wij werken in de Hogeweyk al meer dan twintig  jaar met een heel bijzonder concept voor de zorg aan mensen met dementie. Wij willen het voor onze cliënten zoveel mogelijk zoals thuis laten zijn en niet meegaan in ...