Het techniekonderwijs in Nederland is een ondergeschoven kindje. Al jaren worden door allerlei organisaties, samenwerkingsverbanden waarbij ook het bedrijfsleven is betrokken en ook de overheid inspanningen geleverd om jonge mensen te interesseren een technische vakopleiding te volgen

Subsidie Er zit dus geld in de pot en het Casparus College krijgt hier komend jaar subsidie uit. Voor de nieuwe directeur Adriaan Nagel (hij is per 1 augustus aangesteld, zie kader) is dit een meer dan lekkere start om het techniekonderwijs in Weesp een extra impuls te geven