Het techniekonderwijs in Nederland is een ondergeschoven kindje. Al jaren worden door allerlei organisaties, samenwerkingsverbanden waarbij ook het bedrijfsleven is betrokken en ook de overheid inspanningen geleverd om jonge mensen te interesseren een technische vakopleiding te volgen. Sterk Techniekonderwijs is hier een voorbeeld van. Vanaf januari 2020 krijgen regio's geld om te werke...