De nieuwe RWZI heeft meer capaciteit dan de huidige rioolzuivering. Dit is hard nodig met het oog op de bouw van nieuwe woningen van Weespersluis in de Bloemendalerpolder. Bovendien kan het oude beestje niet voldoen aan de strengere lozingseisen die in 2020 gaan gelden. Het in de RWZI gezuiverde rioolwater wordt namelijk afgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal en verdwijnt zo uiteindelijk i...