Stichting Diemer Festijn organiseert elk jaar een feestweek voor groot en klein. De stichting krijgt hulp van adviseur Wim Bohnenn. Een grote rol is weggelegd voor de vrijwilligers van de Diemer Festijn Crew.

De leden van de Diemer Festijn Crew zijn onmisbaar. Het gaat om een grote groep vrijwilligers

Feesttent De leden van de crew doen veel: zij zijn op maandag en dinsdag druk in de weer met het inrichten van de feesttent op de Ouddiemerlaan, verstrekken op dinsdagavond polsbandjes aan jongeren, verkopen munten en draaien bardiensten in de feesttent. Daarnaast zijn zij een aanspreekpunt voor de bezoekers en houden zij in de feesttent een oogje in het zeil.