De kritiek dat de biodiversiteit in Weesp te wensen overlaat, onder anderen geuit door imker Gert Admiraal, zette de GroenLinks-wethouder deze zomer aan tot een experiment waarbij bewoners een stukje gemeentegroen konden inzaaien met wilde bloemen. Het leverde op vijf plekken een bijenweitje met wilde bloemen op - en een hoop vrolijk gezoem.

Dat leidt nog niet tot de grote ommekeer, zegt Miner in onze wekelijkse podcast De Collegekamer. Maar het stemt hem wel hoopvol. Hij wijst op het groenbeleidsplan dat hij voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad wil aanbieden. "Ik wil daarin meer ruimte bieden voor inwoners om meer van dit soort initiatieven te ontplooien. En dan ga je misschien wél het verschil maken."