Dirk Molema is geboren en getogen Weesper en al bijna dertig jaar betrokken bij de brandweer in Weesp. Eerst als vrijwilliger en de laatste tien jaar beroepsmatig bij Brandweer Gooi en Vechtstreek. Hier is hij de facilitaire man, maar nog steeds staat hij regelmatig met zijn voeten in het bluswater. Hij heeft dus letterlijk voor heel wat hete vuren gestaan, kent Weesp als zijn broekzak en is bovendien verbaal behendig en lekker los in de omgang. Dat ze bij Dirk uit kwamen om de nieuwe functie als wijkbrandweerman in te vullen is dan ook niet zo gek: het is hem op het lijf geschreven.

Schakel

De wijkbrandweer wordt de belangrijkste schakel tussen de brandweer en de inwoners van, in Dirks geval, Weesp en heeft tot doel de brandweer dichter bij de burgers te brengen. Tot de belangrijkste taken behoort het contact met inwoners – het vizier is in eerste instantie gericht op ouderen en mensen die niet zelfredzaam zijn - met als uiteindelijk resultaat minder branden. Veel contacten gaan telefonisch, maar de wijkbrandweer komt ook op huisbezoek. Molema en zijn collega's in de andere Gooi-gemeenten geven advies, checken op brandveiligheid en geven voorlichting in verzorgingshuizen, appartementencomplexen, op scholen, bij verenigingen en Molema staat regelmatig op de weekmarkt.

Brand voorkomen

Het voorkomen van brand, dat is waar Molema zich op richt. Zelf zegt hij er dit over: "Wij gaan kijken of mensen de goede maatregelen nemen om brand te voorkomen en in die gevallen waar dat niet zo is, maken we de problemen bespreekbaar en gaan we ze helpen. Let wel: dat gebeurt altijd op vrijwillige basis. Als iemand het allemaal best vindt of onze adviezen in de wind slaat, dan vinden we dat jammer, maar we kunnen niemand dwingen."

'We kunnen niemand dwingen'Dat de aandacht in eerste instantie is gericht op ouderen en mensen die op zichzelf leven, is een bewuste keus want daar zit veel risico, vertel Dirk. "Op ouderen met kinderen en kennissen die regelmatig op bezoek komen hoeven we ons minder te richten want daar wordt, om het zomaar even te zeggen, op gelet. Maar er zijn ook ouderen die eenzaam leven en het is vooral de bedoeling dat we met die groep in contact komen, want daar zitten potentiële gevaren."

Oren en ogen in de buurt

Om de burgers te bereiken gaat Molema onder andere regelmatig overleggen met welzijnsorganisaties en de wijkagent want dat zijn de oren en ogen in de buurt. "Als ik een naam van iemand door krijg, dan neem ik contact op en hoop dan dat ik achter de deur kan kijken om te zien of er bijvoorbeeld rook- en koolmonoxidemelders zijn en of er mogelijk brandgevaar is. Dat breng ik aan de hand van een checklist in kaart. Als er verbeteringen mogelijk zijn en de bewoner gaat daarin mee, dan zorgen we dat die worden aangebracht."

Dirk Molema gaf afgelopen jaar op scholen ook voorlichting over vuurwerk.

Risico's

Ook staat Molema regelmatig op de weekmarkt om met mensen in contact te komen én om te laten zien welke verstopte risico's er zijn. Hij neemt dan onder andere een compleet verbrande tablet mee. Molema: "Veel mensen laten hun tablet of smartphone de hele nacht aan het snoer liggen. Dat hoeft helemaal niet want binnen twee uur is de telefoon opgeladen. Die andere uren zijn totaal onnodig. Heb je dan ook nog een snoertje van anderhalve euro gekocht in plaats van een goed snoer, dan heb je een potentieel risico. Lig je dan lekker te slapen en er ontstaat brand, dan heb je dat niet in de gaten want je neus werkt niet in de nacht. We hopen mensen duidelijk te maken dat je daar anders mee moet omgaan."

'Je neus werkt niet als je slaapt'Koolmonoxide (CO) is ook zoiets. Dit wordt sluipmoordenaar genoemd, want koolmonoxide is geur- en kleurloos en is dodelijk. "We willen daarom mensen erop wijzen dat het aan te raden is om bij een verbrandingsinstallatie een meter op te hangen die dat gas detecteert. Kleine moeite en de kosten zijn niet hoog. Elke goedgekeurde meter werkt."

Onwetendheid

Vaak, weet Molema, gaat het om onwetendheid. "Wij komen ook bij mensen thuis waar veel rommel ligt in de gang. We zegen dan dat het slimmer is om de gang vrij te houden, want anders is een eventuele vluchtroute niet vrij. Ja, zeggen mensen dan vaak, ik weet dat het er ligt, geen probleem. Dat zal best, maar weet je het ook als je huis vol rook staat en je in paniek bent? Dan wordt het echt een ander verhaal."
En dat geldt ook voor de sleutels. "Veel mensen doen de deur op slot tegen inbrekers en leggen de sleutels dan ergens weg. Ook dan kun je je afvragen of je die makkelijk kunt vinden. Daar geven we tips voor."

Vluchtroute

Nog zoiets: afspraken binnen een gezin waar je heen moet. "Er zijn voorbeelden bekend van gezinnen bij wie de man aan de ene kant van het huis stond en de vrouw aan de andere kant en dat ze dat niet van elkaar wisten. Beiden in paniek, logisch. Het maakt het een stuk makkelijker voor jezelf, maar ook voor de brandweer, dat je afspreekt dat je ergens verzamelt bij een brand en dat je ook afspreekt wie voor welk kind zorgt. Dat is geen garantie dat het goed gaat, maar spreek in elk geval wat af."

'Spreek binnen het gezin af waar je bij een brand verzamelt'

En zo zijn er talloze zaken waar de gewone burger niet bij stilstaat, maar die voor Dirk met zijn geoefende ogen en ervaring gesneden koek zijn. En die ervaring stelt hij graag ter beschikking aan de burgers van Weesp. Hij is bereikbaar via tel: 035-688 55 55.