De oorzaak ligt volgens Tomingroep in een combinatie van incidentele en meer structurele zaken zoals vervanging van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten - met name op groenbestekken die meer inzet vragen dan verwacht. "Daarnaast brengt het werken met mensen uit de Participatiewet meer kosten met zich mee dan het werken met SW-medewerkers." 

Optimaliseren en afbouwen

De directie van Tomingroep concludeert dat de huidige bedrijfsvoering niet meer voldoet en dat de organisatie een stevige doorontwikkeling nodig heeft. Die zal draaien om het optimaliseren van toekomstbestendige werksoorten, het afbouwen van niet-rendabele werksoorten en het stroomlijnen van de organisatie om competitief te kunnen zijn in de markt.

De ontwikkeling van de medewerkers en de inclusieve arbeidsmarkt staan daarbij centraal: het gaat om het organiseren van het best passende werk voor mensen die daar ondersteuning bij nodig hebben. Dat kan werk bij Tomingroep zelf zijn of, via detachering, bij andere werkgevers in de regio.

Voor alle medewerkers wordt bekeken waar ze het best tot hun recht komen

Werkgelegenheid gegarandeerd

Wel ligt er een goede financiële basis onder Tomingroep die voldoende ruimte biedt om te investeren in de noodzakelijke doorontwikkeling. De organisatie gaat voor alle medewerkers bekijken op welke plek ze het beste tot hun recht komen. Daarbij gaat het om hun persoonlijke ontwikkeling en om hun bijdrage aan het bedrijfsresultaat. De werkgelegenheid van de SW-medewerkers is gegarandeerd en komt niet in gevaar.

Met 13 bedrijven, ruim 1.700 medewerkers en 11 vestigingen in Hilversum, Almere, Naarden en Weesp is Tomingroep actief op vele gebieden, waaronder groen, stadsbeheer, kringloopwinkels en schoonmaak.