De oorzaak ligt volgens Tomingroep in een combinatie van incidentele en meer structurele zaken zoals vervanging van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten - met name op groenbestekken die meer inzet vragen dan verwacht. "Daarnaast brengt het werken met mensen uit de Participatiewet meer kosten met zich mee dan het werken met SW-medewerk...

Optimaliseren en afbouwen

De directie van Tomingroep concludeert dat de huidige bedrijfsvoering niet meer voldoet en dat de organisatie een stevige doorontwikkeling nodig heeft. Die zal draaien om het optimaliseren van toekomstbestendige werksoorten, het afbouwen van niet-rendabele werksoorten en het stroomlijnen van de organisatie om competitief te kunnen zijn in de markt.