De oorzaak ligt volgens Tomingroep in een combinatie van incidentele en meer structurele zaken zoals vervanging van langdurig zieken, tegenvallers in de omzet en veel extra inhuur van uitzendkrachten - met name op groenbestekken die meer inzet vragen dan verwacht. "Daarnaast brengt het werken met mensen uit de Participatiewet meer kosten met zich mee dan het werken met SW-medewerkers