De Raad van State keurt de aanpak van het Rijk af om nieuwe bouwprojecten toe te staan als er op termijn maar minder stikstofuitstoot zou zijn in omliggende natuurgebieden. Alleen al in de provincie Noord-Holland staat daardoor de bouw van 10.000 woningen op losse schroeven. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie onder de gemeenten. In totaal gaat het om 650 projecten; naast woningbouw ook wegen, industrie, boerenbedrijven en dijkverzwaringen.

Weespersluis

In de Bloemendalerpolder wordt gewerkt aan de nieuwbouwwijk Weespersluis met in totaal circa 2750 woningen, een ontsluitingsweg vanaf de A1 en onder meer een brede school. Dat kan allemaal gelukkig doorgaan, meldt Fred Langeslag, projectdirecteur van de gebiedsontwikkelaars verenigd in de GEM. 'Onze berekening is gemaakt op basis van de oude, strengere regels' "Het bestemmingsplan voor dit project is al beoordeeld door de Raad van State en onherroepelijk. Wij hebben voor het bestemmingsplan geen gebruik gemaakt van de regels voor stikstofuitstoot in PAS.  Onze berekening is gemaakt op basis van de oude regels, die strenger zijn dan die van PAS."


Beter af

Als het om stikstofuitstoot gaat, is het gebied straks zelfs veel beter af dan ervoor, legt Langeslag uit. "Het was een agrarisch gebied, wat een hoge stikstofuitstoot oplevert. Dat gaat er nu stap voor stap helemaal uit en wij richten het gebied in met veel groen naast de woningbouw: twee derde wordt groen, een derde bebouwd. Ook de aanleg van de ontsluitingsweg en onder meer de bouw van de nieuwe brede school is in de berekeningen al meegenomen. Het eindresultaat is gunstiger als het gaat om stikstofuitstoot."

Zandzakken

De projectdirecteur kan dus rustig slapen. "Op dit punt zeker, maar alles loopt op dit moment wel volgens planning in het project", zegt Langeslag. "Er moet alleen wel wat meer zand gestort worden dan oorspronkelijk gepland om de zompige en venige bodem in de Bloemendalerpolder stevig genoeg te maken om erop te bouwen." Qua stikstofuitstoot is het gebied straks zelfs beter af Als je langsrijdt over de Korte Muiderweg is dat goed te volgen. Ook dat er ineens grote zandzakken zijn neergezet in plaats van het losse zand dat ervoor gestort werd. Langeslag: "Dat doen we met zandzakken omdat er zo vlak naast de weg een steil talud gemaakt moet worden om ervoor te zorgen dat er op de weg geen last van ondervonden wordt. Na het storten van het zand moeten we nog anderhalf jaar wachten om de bodem te laten zetten."

Andere projecten

Of er voor andere projecten in Weesp wel gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State wordt door de gemeente nog geïnventariseerd, laat een woordvoerder van de gemeente desgevraagd weten. "Op dit moment worden Weesper bouwprojecten hierop doorgelicht. We trekken daarin op met Amsterdam. In het najaar hopen we er meer over te weten."


Met zandzakken wordt een steil talud gemaakt langs de Korte Muiderweg.