De twee organisaties zijn samen goed voor 70 procent van alle cliënten in 't Gooi en de Vechtstreek. Amaris heeft, zoals eerder al gemeld, aangegeven te willen stoppen met huishoudelijke hulp en heeft in Tzorg een nieuwe aanbieder gevonden. Voor TGVS ligt het net even anders. Dit onderdeel van Vitaal probeerde middels een kort geding de tarieven met minimaal 11,3 procent te verhogen.

Hoger beroep

De rechter wees afgelopen zomer de vorderingen van TGVS af. De thuiszorgorganisatie gaat echter in hoger beroep. De zitting zal op 19 november plaatsvinden. "De waarheid hoort op tafel te liggen", aldus bestuurder Wim Windels.

'De waarheid hoort op tafel te liggen'TGVS vindt dat die tarieven - momenteel 26,40 euro per uur - omhoog moeten, omdat gemeenten verplicht zouden zijn tarieven te bieden die recht doen aan de actuele kostprijs van thuiszorg. "Deze kostprijs is de afgelopen jaren fors gestegen door externe factoren, waaronder meerdere cao-wijzigingen waardoor de lonen zijn gestegen", aldus directeur Esther Hoekzema. "Met deze ontwikkelingen houden de gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek onvoldoende rekening."

Onvoldoende onderbouwd

De rechter vond tijdens de zitting op 25 juni echter dat de verhoging van de lonen door de wijzigingen in de cao niet een-op-een moeten worden overgenomen in de tarieven van de gemeenten. Een andere belangrijke overweging van de rechter is dat de 'rekentool' die op de website van de VNG staat, niet (wettelijk) verplicht is en dat er ook andere manieren zijn om een reële kostprijs te berekenen. TGVS zou onvoldoende hebben onderbouwd dat de gemeenten de kostprijselementen niet zouden hebben meegenomen.

Niet eens

TGVS is het (uiteraard) niet eens met de uitspraak van de rechter en gaat in hoger beroep. Zo heeft de rechter, aldus Hoekzema, ten onrechte geoordeeld dat de gemeenten zich hebben kunnen beroepen op een verouderd rapport dat dateert van voor de algemene maatregel van bestuur, waarin bovendien niet alle kostprijselementen zijn betrokken. Wel heeft de rechter het spoedappel dat voor het hoger beroep was aangevraagd, goedgekeurd.

Saneren

Windels en Hoekzema menen dat de Regio die spoedappel vanwege financiële belangen wilde tegenhouden. Zij geven aan dat het om een verhoging van pakweg 2 euro gaat. Bij elkaar opgeteld betekent dat een verhoging van duizenden euro's. Saneren betekent dat de kwaliteit van de zorg erop achteruit gaat En wanneer de rechter ook bij het hoger beroep de Regio in het gelijk stelt, kan het niet anders dan dat er gesaneerd moet worden. En dat betekent uiteraard dat de kwaliteit van zorg voor 2600 cliënten erop achteruit gaat. Nadeel is nu dat de medewerkers zijn ingedeeld in de hoogste salarisschaal. Dat is een goed punt, maar betekent ook dat er minder geld is voor andere kostenposten. TGVS pleit daarom bij de rechter ook voor een kostprijsonderzoek.